Omnichannel, czyli jak zawsze dotrzeć do klienta?

Omnichannel, czyli wielokanałowość, to określenie, które sukcesywnie zdobywa coraz większą popularność. Sposób sprzedaży zakładający korzystanie z wielu możliwości dostępu do klienta w ramach jednej marki została naturalnie wymuszona przez klientów.